Genel

Finansal Yönetim Nedir?

İçindekiler

Finansal yönetim, bir şirkette veya bir birey için fonların planlanması, düzenlenmesi, yönlendirilmesi ve kontrol edilmesi yoluyla paranın etkin bir şekilde ele alınmasıdır. Finansal yönetim, yatırım hedeflerine ulaşmak için oranları, hisse senetlerini ve borçları kullanır.

Finansal yönetim, yalnızca bir şirketin finansmanını yönetmek değil, aynı zamanda onları başarılı olma niyetiyle, yani şirketin uzun vadeli amaç ve hedeflerine ulaşmak ve zaman içinde hissedar değerini en üst düzeye çıkarmak anlamına gelir.

Finansal Yönetim Tanımı

Finansal yönetim, bir kuruluş veya enstitüdeki finansal girişimlerin stratejik planlaması, organizasyonu, yönlendirilmesi ve kontrolüdür. Ayrıca, mali yönetimde önemli bir rol oynarken, bir kuruluşun finansal varlıklarına yönetim ilkelerinin uygulanmasını da içerir.

Mali yönetimde yer alan hedefler şunları içerir:

 • Kuruluş için yeterli fon arzını sürdürmek
 • Hissedarların yatırımlarından iyi getiri elde etmelerini sağlamak
 • Fonların optimum ve verimli kullanımı
 • Gerçek ve güvenli yatırım fırsatları yaratmak

Finansal Yöneticinin Görevleri Nelerdir?

Finansal yönetim görevlerini yerine getiren kişilere finansal yöneticiler denir. Finansal yöneticilerin gerçekleştirdiği bazı günlük işlevler şunlardır:

 • Maliyetleri ve satışları tahmin etme
 • Bilançonun sabit (tesis, maddi duran varlık) ve cari (nakit veya nakit benzeri) taraflarının izlenmesi
 • Hisse senedi ve tahvil gibi yatırımların performansının izlenmesi
 • Mali politikaların hazırlanması ve bunlara girdi sağlanması
 • Mali düzenlemelere uyum konularında danışmanlık
 • Şirketin yönetim ekibi için doğru finansal raporlama üretmek
 • Şirketin gereğinden fazla ödeme yapmamasını sağlamak için vergileri uygun şekilde planlamak

Finansal Yönetimin Amacı

Finansal yönetim, işletme için kâr yaratmak ve kabul edilebilir bir yatırım getirisi (ROI) sağlamakla ilgilidir. Mali yönetim, iş mali planları, mali kontrollerin kurulması ve mali karar verme yoluyla gerçekleştirilir.

Gerekli sermayenin hesaplanması: Finans yöneticisi, bir organizasyonun ihtiyaç duyduğu fon miktarını hesaplamalıdır. Bu, beklenen giderler ve karlarla ilgili olarak firmanın politikalarına bağlıdır. İhtiyaç duyulan miktar, organizasyonun kazanma kabiliyetini artıracak şekilde tahmin edilmelidir.

Sermaye yapısının oluşumu: Firmanın ihtiyaç duyduğu sermaye miktarı tahmin edildikten sonra, bir sermaye yapısının oluşturulması gerekir. Bu, kısa vadeli ve uzun vadeli borç sermayesi analizini içerir. Bu, firmanın sahip olduğu sermaye miktarına ve dış kaynaklar aracılığıyla artırılması gereken miktara bağlıdır.

Sermaye yatırımı: Her kuruluş veya firma, daha fazla sermaye toplamak ve düzenli getiri elde etmek için para yatırmaya ihtiyaç duyar. Bu nedenle, finans yöneticisinin kuruluşun fonlarını güvenli ve karlı girişimlere yatırması gerekir.

Kârın tahsisi: Kuruluş iyi bir miktarda net kâr elde ettiğinde, bunu verimli bir şekilde tahsis etmek finans yöneticisinin görevidir. Bu, net karın bir kısmının beklenmedik durum, yenilik veya genişleme amaçları için tutulmasını içerebilirken, karın bir başka kısmı hissedarlara temettü sağlamak için kullanılabilir.

Etkin para yönetimi: Bu departman aynı zamanda firmanın parasını etkin bir şekilde yönetmekten de sorumludur. Firmada maaş ve faturaların ödenmesi, stokların tutulması, yükümlülüklerin karşılanması ve herhangi bir malzeme veya ekipmanın satın alınması gibi çeşitli amaçlar için para gereklidir.

Mali kontrol: Mali yönetici sadece fon planlamak, organize etmek ve elde etmek zorunda değildir, aynı zamanda firmanın finansmanını kısa ve uzun vadede kontrol etmek ve analiz etmek zorundadır. Bu, finansal tahmin, oran analizi, risk yönetimi ve kar ve maliyet kontrolü gibi finansal araçlar kullanılarak yapılabilir.

[Toplam: 1 Ortalama: 5]

İlgili Makaleler

Göz Atın
Kapalı
Başa dön tuşu