Genel

İmza Sirküsü Nedir?

İçindekiler

İmza sirküsü, bir tüzel kişinin (örneğin bir şirketin) yetkili temsilcilerinin imza atma yetkilerini ve bu yetkililerin imza örneklerini içeren resmi bir belgedir. Bu belge, şirketin belirli işlemlerini yürüten kişilerin kimler olduğunu ve bu kişilerin hangi yetkilerle donatıldığını belirler. İmza sirküsü genellikle ticari işlemler ve resmi prosedürlerde gereklidir.

İmza sirküsü, bir şirketin yetkili kişilerinin imzalarını ve imza yetkilerini belirten resmi bir belgedir. Bu belge, şirketin ticari işlemlerinde kullanılan resmi imzaların sahiplerini ve yetkilerini tanımlar. İmza sirküsü, şirketin tüzel kişiliğini temsil eden ve şirket adına işlem yapma yetkisine sahip olan kişilerin imzalarını içerir. Bu belge, şirketin resmi işlemlerinde kullanılan belgelerin geçerliliğini sağlar ve şirketin imza yetkisi olmayan kişiler tarafından yapılan işlemlerden kaynaklanan sorunların önüne geçer.

İmza Sirküsü Özellikleri Nedir?

mza sirküsünün özellikleri, bir şirketin veya tüzel kişinin yetkili temsilcilerinin kimler olduğunu ve hangi yetkilerle donatıldıklarını gösteren bir belge olarak çeşitli önemli detayları içerir. İşte imza sirküsünün temel özellikleri:

1. Yetkili Kişilerin Belirlenmesi

 • İsimler ve Unvanlar: İmza yetkisi olan kişilerin tam isimleri ve şirket içindeki unvanları (örneğin, genel müdür, yönetim kurulu üyesi).
 • Görev Süresi: Bu kişilerin hangi tarihler arasında yetkili oldukları belirtilebilir.

2. İmza Örnekleri

 • İmzalar: İmza yetkisi bulunan kişilerin imza örnekleri yer alır.
 • İmza Stilleri: Farklı yetkililerin imza stilleri açıkça belirtilir, böylece doğrulama işlemleri kolaylaşır.

3. Yetki Sınırları

 • Yetki Tanımı: Her bir yetkilinin hangi tür işlemleri yapabileceği ayrıntılı olarak açıklanır (örneğin, bankacılık işlemleri, sözleşme imzalama).
 • Ortak Yetkiler: Bazı işlemler için birden fazla kişinin imzası gerekebilir ve bu durum sirküde belirtilir.
 • Yetki Limitleri: Belirli bir tutarın üzerindeki işlemler için ek onaylar gerekebilir, bu tür limitler de sirküde yer alır.

4. Resmi Onay

 • Noter Tasdiki: İmza sirküsü noter tarafından onaylanır, bu da belgenin yasal geçerliliğini sağlar.
 • Tarih ve Kaşe: Noterin onay tarihi ve kaşesi bulunur.

5. Şirket Bilgileri

 • Ticaret Sicil Bilgileri: Şirketin ticaret sicil numarası ve kayıtlı olduğu ticaret odası bilgileri.
 • Adres ve İletişim Bilgileri: Şirketin resmi adresi ve iletişim bilgileri.

6. Belge Formatı

 • Başlık ve Format: Belge, genellikle belirli bir formatta düzenlenir ve üst kısmında “İmza Sirküsü” başlığı bulunur.
 • Sayfa Düzeni: İmzaların net ve okunabilir olduğu, resmi ve düzenli bir sayfa düzeni.

7. Geçerlilik Süresi

 • Güncellemeler: İmza sirküsü, yetkili kişilerde değişiklik olduğunda veya belirli aralıklarla güncellenir.
 • Yenileme: Şirketin büyümesi veya organizasyon yapısının değişmesi durumunda yenilenmesi gerekebilir.

İmza sirküsü, şirketlerin günlük işleyişinde yetkilendirme ve güvenliğin sağlanması açısından kritik öneme sahiptir ve bu nedenle titizlikle düzenlenmesi ve güncel tutulması gerekmektedir.

İmza Sirküsü Nasıl Alınır?

İmza sirküsü, bir şirketin resmi imza yetkisine sahip olan kişilerin imzalarını içeren bir belgedir. Bu belge, şirketin resmi işlemlerinde kullanılmak üzere noterden alınır.

İmza sirküsü almak için aşağıdaki adımları izleyebilirsiniz:

 1. Şirketinize ait bir noterden randevu alın.
 2. Randevu günü, şirketinize ait tüm imza yetkisi olan kişilerin (genel müdür, yönetim kurulu üyeleri vb.) hazır olmasını sağlayın.
 3. Notere, şirketinizin tüm imza yetkisi olan kişilerin kimlik fotokopilerini ve şirketin tescil belgesini gösterin.
 4. Noter, imza sirküsü için gerekli olan belgeleri size verecektir. Bu belgeler arasında imza sirküsü talep dilekçesi, imza beyannamesi ve imza sirküsü taslağı bulunur.
 5. Şirketin tüm imza yetkisi olan kişiler, imza beyannamesini imzalayarak notere teslim eder.
 6. Noter, imza sirküsü taslağını onaylar ve imza sirküsünü düzenler.
 7. İmza sirküsü, noter tarafından onaylandıktan sonra size teslim edilir.

İmza sirküsü, şirketinizin resmi işlemlerinde kullanılmak üzere saklanmalı ve güncel tutulmalıdır. Yeni bir imza yetkisi olan kişi eklenmesi veya mevcut bir imza yetkisinin kaldırılması durumunda, imza sirküsü yenilenmelidir.

[Toplam: 1 Ortalama: 5]

İlgili Makaleler

Göz Atın
Kapalı
Başa dön tuşu