Genel

Tahsilat Makbuzu Muhasebe Kaydı

İçindekiler

Tahsilat makbuzu muhasebe kaydı, bir işletmenin müşterilerinden aldığı ödemeyi muhasebe kayıtlarında doğru bir şekilde kaydetmesidir. Bu kayıt, işletmenin gelirlerini ve alacaklarını takip etmek, finansal durumunu değerlendirmek ve vergi beyannamelerini hazırlamak için önemlidir.

Tahsilat makbuzu muhasebe kaydı, işletmelerin finansal durumunu doğru bir şekilde yansıtmak ve vergi beyannamelerini hazırlamak için önemlidir. Doğru kayıt tutulmaması durumunda, işletme gelirleri ve alacakları konusunda yanıltıcı bilgiler elde edilebilir ve vergi sorunları ortaya çıkabilir. Bu nedenle, işletmelerin tahsilat makbuzlarını doğru bir şekilde kaydederek muhasebe kayıtlarını tutmaları büyük önem taşır.

Tahsilat Makbuzu Muhasebe Kaydı Nasıl Yapılır?

Tahsilat makbuzu, alınan mal ya da hizmet için yapılan ödemeyi belgelemek amacıyla kullanılan resmi bir evraktır. Ancak, tahsilat makbuzu fatura yerine geçmez ve aralarında farklılıklar bulunur. Fatura, mal ya da hizmetin teslim edildiğini ve ödenmesi gereken tutarı gösterirken, tahsilat makbuzu sadece ödemenin yapıldığını belgeleyen bir evraktır.

Tahsilat makbuzu muhasebe kaydı yapılırken genellikle üç farklı durumda karşımıza çıkar: nakit tahsilatlar, banka havalesi ile tahsilatlar ve kredi kartı ile tahsilatlar.

1. Nakit Tahsilatlar için Muhasebe Kaydı:

Eğer bir müşteri nakit olarak ödeme yaparsa, işletmenin muhasebe kaydı şu şekilde olur:

 • Banka Hesapları (Varlık) Debit/Alacak
 • Tahsilat Makbuzu (Alacaklar) Credit/Borç

Bu kayıtta, nakit ödemenin banka hesabına alındığı ve aynı zamanda müşteriden alacak olarak kaydedildiği görülür.

2. Banka Havalesi ile Tahsilat için Muhasebe Kaydı:

Müşteri ödemesini banka havalesi ile gerçekleştirirse, işletmenin muhasebe kaydı şu şekilde olur:

 • Banka Hesapları (Varlık) Debit/Alacak
 • Tahsilat Makbuzu (Alacaklar) Credit/Borç

Bu kayıtta da, banka hesabına alınan ödemenin ve müşteriden alacak olarak kaydedilen tutarın belgelendiği görülür.

3. Kredi Kartı ile Tahsilat için Muhasebe Kaydı:

Eğer müşteri ödemesini kredi kartı ile yaparsa, işletmenin muhasebe kaydı şu şekilde olur:

 • Kredi Kartı Geliri (Gelir) Debit/Alacak
 • Tahsilat Makbuzu (Alacaklar) Credit/Borç

Bu kayıtta, kredi kartı gelirinin arttığı ve müşteriden alacak olarak kaydedilen tutarın görüldüğü anlaşılır.

Tahsilat Makbuzunun Muhasebe Kaydı Nasıl Olmalıdır?

Tahsilat makbuzu muhasebe kaydı yapılırken dikkat edilmesi gereken diğer bazı noktalar şunlardır:

 • Tahsilat makbuzunda yer alan bilgiler ile muhasebe kaydında kullanılan bilgilerin tutarlı olması önemlidir.
 • Muhasebe kaydı yapılırken doğru hesapların seçilmesi ve işlemlerin doğru hesaplara kaydedilmesi gerekmektedir.
 • Muhasebe kaydının tutarlı olması için her işlemde Debit/Alacak ve Credit/Borç tutarları eşit olmalıdır.
 • Vergi mevzuatına uygun olarak muhasebe kayıtlarının yapılması ve gerekli raporlamaların düzenli olarak yapılması önemlidir.
 • Tahsilat makbuzlarının ve muhasebe kayıtlarının saklanması ve gerektiğinde denetim veya raporlama için erişilebilir olması gerekmektedir.

Bu prensiplere uygun olarak yapılan tahsilat makbuzu muhasebe kayıtları, işletmenin finansal yönetimini doğru bir şekilde sürdürmesine ve vergi beyannamelerini doğru bir şekilde hazırlamasına yardımcı olur.

[Toplam: 1 Ortalama: 5]

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu